Zula – rodowód

Zula – rodowód

Magical Legend Auri iz Marialgrada
ur. 11.07.2016

 

Hodowca Waleria Boczarowa ” iz Marialgrada”
Wołgograd
ul. Danczenko 10
Rosja
    izmarialgrada.com
   furor2010@mail.ru